سلام خسته نباشید
من پسری 21 ساله هستم و دانشجو. می‌دونم در سنی هستم که باید برای آینده خودم تلاش کنم اما نمیتونم. فقط برنامه ریزی میکنم و رویا پردازی. اما هیچ وقت عمل نمیکنم. مشکل شدیدی در بلند شدن از خواب دارم . هر چه قدر شب قبل با خودم کلنجار میرم که حتما صبح زود بلند شم تا به برنامه هام عمل کنم نمیتونم. حتما باید کلاس داشته باشم تا بلند بشم. وسواس فکری دارم . یعنی حتما باید تمام اتاق مرتب باشه تا بتونم کار کنم. یعنی بعد از این که ظهر به زور بلند میشم باید تازه کل اتاق رو اون جور که می‌خوام و می پسندم مرتب کنم تا بتونم کار کنم. تا به خودم میام میبینم ساعت 18 و هیچ کاری نکردم. تازگی ها متاسفانه خود ارضایی هم زیاد میکنم. واقعا این شده چرخه زندگی من. لطفاً کمکم کنید.