من یه پسر ۱۹ ساله ام و فتیش گچ دارم
یعنی دوست دارم پای زن ها مخصوصا اونایی که پاهای خوشگل تری دارن پاهاشون تو گچ باشه
تو این چند ماه یه مرحله هم بدتر شده