یکی از دوستام با خانواده مشکل پیدا کرده و وضع خوبی از نظر مالی دارن … میخواد از خونه فرار کنه چطور میتونم نظرش رو عوض کنم ؟