سلام من با خانوادم خیلی مشکل دارم چند بارم خواستم از خونه فرار کنم نشد جایی رو ندارم اگه میشع راهنماییم کنید