23 سال سن دارم ، لیسانس دارم مشکل اینجاست که هرچی میخوانم نمی توانم به ذهن بسپرم خیلی زود فراموش میکنم البته مشغله فکری من زیاد هست و احساس میکنم ذهنم خیلی خسته و پر هست و دیگه گنجایش نداره کمک کنید چطور می توانم تمرکز کنم چه طور میتوانم مطالب رو به ذهن بسپارم؟از این وضعیت خسته شدم ذهنم خیلی خسته شده