سلام من حدود 2 سال با دختري دوست بودم خيلي دوستش داشتم ولي بعد از دو سال دوستي رفت و من رو تنها گذاشت .نميتونم فراموشش كنم .چكار كنم نميتونم به كس ديگه اي غير از اون فكر كنم.