سلام وقت بخیر
پسر هفت ساله من از اتاق تاریک می‌ترسه یا اگه دسشویی تو حیاط باشه حتما یکی باید باهاش بره
تنها تو اتاقش نمیخوابه