با سلام
داراي فرزند پسر 10 ساله هستم و تمايل به ازدواج با شخصي رو دارم كه مجرد هست و حدود يكسال هست با او اشنا شدم سوال من اين هست كه فرزندم رو چطوري آماده كنم و با ايشون اشنا كنم ممنون ميشم
و اينكه به فرزندم از جدايي با پدرش صحبت نكردم و فقط گفتم محل كارش دوره و منزل نمياد