فوبیای زلزله:وحشت کردن از زمین لرزه یا همان فوبیای زلزله در مردم موجود می باشد.

از این موضوع تعجب نکنید و خودتان را سرزنش نکنید.

فوبیای زلزله

برخورد افراد با فوبیای زلزله

این ترس یکی از شایعترین مواردی می باشد.

که اگر شما در منطقه هستید که زلزله خیز می باشد به آن مبتلا خواهید شد.

در این صورت به عنوان ترس غیر معمولی از یک حادثه ی معمولی تعریف شده است .

که حتی در بعضی از موارد اشخاصی که به آن دچار هستند  .

مبتلا به شب ادراری و همینطور تپش قلب بالا خواهند شد.

تا حدود بسیاری بیشتر افراد از زمین لرزه به عنوان یک آسیب طبیعی،به این علت از آن ترس دارند.

که در برابر آن هیچ گونه مدیریت ندارند و خود را کاملاً ضعیف می دانند .

و یا اینکه زلزله ها موجب ویران شدن عمیق زندگی و اموالشان بشود.

ارتباط فوبیا با افسردگی شدید

درباره ی اشخاصی که افسردگی شدید دارند .

این ترس  با زندگی روزمره و معمولی آن ها تداخل پیدا خواهد کرد.

ترس داشتن از زلزله

ترس داشتن از زلزله را می‌توان به ترس های زیر به طور جداگانه تقسیم نمود:

  • – ترس  داشتن از ضعیف بودن در فرار
  • – ترس داشتن از مرگ
  • – ترس داشتن از  به دام افتادن و زنده ماندن در زیر آوار

فوبیای زلزله1

علت فوبیای زلزله

فوبیا به طور آشکار در میان اشخاصی که در منطقه زلزله خیز زندگی می کنند

نسبت به افراد دیگر بیشتر مشاهده می شود.

اشخاصی که در منطقه زلزله‌زده به زندگی کردن می‌پردازند .

از آن لحظه ای که تکان خواهند خورد وحشت دارند .

و امکان دارد پس از این اتفاق احساس کنند .

که بارها زیر پای آنها و قسمتی که خوابیده اند دچار لرزش می شود.

بیشتر مردم از این ترس دارند که زلزله بعدی می تواند یک زلزله بزرگتر محسوب شود .

که موجب  تخریب شدن عظیمی از اموال و یا حتی زندگی آنها شود .

به طور مداوم خود را در حالت سقوط یا زیر آوار تصور خواهند کرد.

 

برای مطالعه بیشتر:

استرس شدید در برقراری ارتباط

نگرانی بی دلیل