سلام خسته نباشید من نوجوانی ۱۳ ساله هستم.
من بعضی وقت ها فکر های جنسی به ذهنم میاد.
خواستم بپرسم ایا فکر کردن به مسائل جنسی اونم ناخواسته
عوارضی دارد؟اگر دارد چه عوارضی؟