مردی 30 ساله ام که دوست دارم منظم باشم ،موفق باشم ،مورد پسند همه باشم ،ولی نمی تونم چون از خودم بدم میاد فکر می کنم همه از من بدشون میاد از کوچکی این تفکر در ذهن من بوده من پیش روانشناس هم رفتم ولی چون احساس کردم از من بدش میاد دیگه ادامه ندادم …و به طبع نمیتونم هیچ کاری رو عملی کنم به همین خاطر خیلی کلافه ام و میخوام بهم کمک کنید …