با سلام .دختر 35 ساله هستم .
افکار مزاحم درباره تهمت که تو دانشگاه بمن زدم دارم حتی اساتید نگذاشتند من صحبت کنم و توضیحی بدهم .نمراتم را پایین میدادند خیلی اذیتم کردند این افکار از سرم بیرون نمیرود.2 ترم دانشگاه نرفتم بیمارشدم . قرص فلوکستین ایا برای کنترل این افکار کمک می کند.؟البته دکتر برای بیماری فیبرومیالژی بمن داده است .