سلام و روز بخیر
پسری 24 ساله هستم و با خانمی 20 ساله به مدت 6 ماه به قصد ازدواج با اطلاع مادر خانم در ارتباط بودیم. رابطه بسیار موفق و مثبت پیش رفت. تا این در ماه اخیر به یک بار به سبب جدی تر شدن مسائل و خواست خانواده ایشان برای تصمیم گیری جدی، و به علتی مبهم ایشان خواهان دور شدن از بنده شدند و اعلام کردند که قصد ازدواج با هیچ کس را ندارند. حال به سبب دلبستگی شدیدی که از طرف بنده ایجاد شده و تمایلی که به سرانجام رساندن این رابطه دارم هم خود از شرایط روحی بسیار نامساعدی برخوردارم و هم نسبت به شرایط روحی خانم و حل آن به دنبال راه حل هستم. خواهشمندم مسیر درستی را به من بنده معرفی کنید که بتوانیم این موضوع و بحران را حل نماییم. ممنونم