من 25سالمه با یه دختر خوب اشنا شدم که اخلاقن و رفتارن به هم میخوریم و هر دو همو دوست داریم.ولی همه اقوام من شهرستانن و خانواده کسی که دوسش دارم تهرانن.ما واسه اشنایی بیشتر داخل تلگرام چت کردیمو شرایط خونواده های همو شناختیم قرار بود کم کم به خونوادم که تا بحال تو اقوام ازدواج غیر سنتی نداشتیم بگمو راضیشون کنم .خونواده اونام مثل خونواده ما باید بعد رضایت خونواده ما راضی میشدن.ولی امروز قبل مطرح کردن تو خونواده ها خونواده دختر نمیدونم چجوری فهمیدن که با من چت کرده و فکرای بدی راجعبم کردن واقعا نمیدونم چیکار کنم خونوادمم با اکراه بعد کلی توضیح قبول کردن بیان خواستگاری.ولی با این اتفاق واقعا سردرگمم چیکار کنم چه کاری درسته.اینم بگم شغلم استخدامی کارمندی هست .کمکم کنید اگه تلفنیم باشه یا انلاینم باشه من هستم.فقط ترو خدا زودتر راهنماییم کنین.نمیخوام از دستش بدم