سلام من ۱۸ و نیمم دقیقا و ۱۷۰ سانت قد قدم کوتاهه و ریز نقش تو اینترنت خوندم خیلیا حتی دخترا ۱۵۰ میگن ۱۸۰ به بالا میخوایم و اونایی که با هم قدای مت ازدواج کردن شوهرشون رو با بقیه قد بلندا مقایسه میکنن تو تخیلاتم فک کردم همسر ایندم به مردای قد بلند نگاه کنه گریم گرفت چیکار کنم میدونم تو سن رشد هم نیستم چه خاکی بر سرم بریزم