دلیل قرمزی گونه هام چیه؟در کل پوست روشن و سفیدی دارم امل بعضی وقت ها(مثلا موقع گرما و فشار بدنی زیاد)گونه ها قرمز میشه که خیلی بدم میاد.مادرم هم همین طوره.راه درمانی داره؟