سلام خسته نباشید من با یکی پنج سال دوست هستم خونواده هامونم در جریانن ولی پسره شرایط نداره کارگره الان فهمیدم که اعتیاد داره و من خیلی دوسش دارم چندین بار ازم پول دستی گرفت سر همین قضیه من باهاش تموم کردم که شاید ترک کنه و ده روزه هییییچ ارتباطی باهاش ندارم الان میخوام برگرده به نظرتون چکار کنم خودم غرورم اجازه نمیده بهش پیام بدم