سلام
بنده 1 ساله ازدواج كردم .بعضي مواقع با خانواده همسرم مشكلاتي دارم و به هنگام بروز اين مشكلات نميتونم خودم رو كنترل كنم و به شدت عصباني ميشم بعدش پشيمون ميشم از شما تقاضاي راهنمايي دارم.