سلام من دختر 5 ساله اي دارم كه شديدأ به من وابسته است.مدام تو خونه حضور منو در كنار خودش چك ميكنه و سركارم كه ميرم گريه ميكنه و ميگه نرو.من وقتي سركار ميرم اونو خونه مادرم ميزارم.نميدونم با اين وابستگيش چيكار كنم؟؟؟؟