با سلام
پسری هستم 33 ساله در سن 16 سالگی پدرم فوت شدن. از آن زمان مادرم با تحمل سختی بسیار من رو حمایت کرده و وابستگی شدید به بنده دارن. شخصیت مادر من بشدت کنترل گر هست و نظرات مخالف با نظرات خودشون رو نمیپذیرن و تاکید دارن که حرف ایشون درست هست. مدت یکسال هست با دختر خانمی آشنا شدم و قصد ازدواج دارم ، از زمانی که مادرم در جریان قرار گرفتن بشدت عکس العمل نشون دادن بطوری که الان حدود 4 ماه از اطلاع ایشون میگذره بسیار عصبی هستن فحاشی میکنن ، خودشون رو میزنن و در بعضی موارد به من حمله میکنن. 2 بار جلوی خانواده دختر خانم با من برخورد بد و تحقیرآمیزی داشتن به نحوی که نظر آنها نیز نسبت به ازدواج ما منفی شده. از طرفی خودم بشدت دچار افسردگی شدم بخاطر این اتفاقات و سردرگم هستم که چیکار باید بکنم.