سلام دختر مورد علاقه ام با اینکه کلیه اعضای خانواده اش موافق ازدواج ما هستند ولی خودش اصرار دارد درسش را تمام کند چطور می توانم او را متقاعد کنم?