مدت 2 سال است که با پسری در شهری دیگر آشنا شده ام و به شدت به همدیگر علاقه مند شده ایم به تازگی موضوع را با خانواده ام مطرح کرده ام اما پدر و مادرم و خواهر و برادرم به دلایل مختلف از جمله اینکه این پسر در شهر دیگری هست و به هیچ وجه امکان آمدن به شهر ما جهت زندگی و کار را ندارد و نیز به خاطر اینکه پدر و مادرم می گویند ما با خانواده پسر اختلاف فرهنگی داریم با ازدواج ما مخالفند به نظر شما من در این بین باید چه کنم؟آیا باید به این ازدواج با وجود مخالفت پدر و مادرم اصرار داشته باشم یا اینکه اگر به حرف پدر و مادرم گوش کنم و از این ازدواج منصرف شوم چگونه از فکر کردن به آن پسر خارج شوم و چه راهکاری برای رها شدن از آن پسر به من پیشنهاد می کنید