باسلام من23سالمه 3سال ونیم هستش باپسری اشناشدم وقصدازدواج داریم اما خانواده ایشون بادلایل کاملا غیرمنطقی مخالف ازدواج هستن بااینکه باهاشون صحبت کرده اما بدون اینکه دلیل منطقی برای مخالفتشون بیارن اذیت میکنن منم خیلی تحت فشارروحی قرارگرفتم و دارم افسرده میشم وبسیارناامید بهش گفتم که اگرتایکماه دیگه تکلیف روشن نشه ازهم بایدجدابشیم اما این جدایی برای من غیرممکنه چون واقعا دوسش دارم و اگرنشه باهاش ازدواج کنم دیگه باکسی غیرازون ازدواج نمیکنم حتی اگرخیلی بهترازون هم باشه ایاراهی هست برای متقاعدکردن خانوادش یانه باید بزاریم خودشون راضی بشن واقعا خسته شدم ازین وضعیت بلاتکلیفی