سلام روزتون بخیر. من یه دختر 19 ساله هستم و حدود 8 ماهه با یه اقا دوستم که از من 5 سال بزرگتره. رابطمون واقعا عالیه بهم اعتماد داریم و همو دوست داریم. استقلال مالی هم داره و ادم سالمیه. مشکل من اینه که دلم نمیخواد وقتی میرم ببینمش به مامانم راجب دلیل بیرون رفتنم یا هرچیزی که به این رابطه مربوط میشه دروغ بگم دلم میخواد مادرمم در جریان باشه. ولی مامانم با اینکه زن امروزی و روشن فکریه به شدت با دوست پسر داشتن من مشکل داره. دوست پسرمو دورادور میشناسه و تاحدودی در جریان رابطمون بود ولی انقدر تحت فشارم گذاشت مجبور شدم الکی بگم جداشدیم. مدام دوست پسرمو تحقیر میکنه پبش من. نگرانیاشو درک میکنم ولی باید اونم منو درک کنه. بنظر شما این مشکلم با مادرمو چجوری حل کنم و کاری کنم منو مستقل بدونه و با این موضوع کنار بیاد. ممنونم