سلام؛من دختری 24 ساله هستم وخودم و خانواده ام مذهبی هستیم. جند سالی است که در دانشگاه به یکی از همکلاسی هایم علاقه مند شدم و ایشان هم به من علاقه دارند و مشخصا از من درخواست ازدواج کرده اند. از نظر فرهنگی و مذهبی هم با هم تناسب داریم. ایشان مشغول کار شده اند و من در حال ادامه ی تحصیل هستم.اما مشکل بزرگ من پدرم هستند که شدیدا مخالف با ازدواج با غریبه اند و حتی اجازه ی آمدن خواستگار غیر آشنا را نمیدهند حتی مادرم و یکی از بزرگتر های فامیل به عنوان واسطه با پدرم صحبت کرده اند اما فایده ای نداشته و پدرم گفته اند در صورت ازدواج مرا طرد میکنند..دو سه سال است که صبر کرده ام و دارم به گرفتن حکم از دادگاه برای ازدواج فکر میکنم.لطفا کمکم کنید