با سلام
دختری ۳۲ ساله و سال آخر مقطع دکتری هستم. دو سال قبل با پسری آشنا شدم که در استان دیگری زندگی میکنند. پدرم بعد از یک سال و با وساطت بزرگان اجازه خواستگاری آمدن را داد ولی از همان ابتدا گفت که جواب من نه است و من دختر به راه دور نمیدهم. بدون اینکه کوچکترین مشورتی با من انجام دهد و اصلا با پسر صحبتی نکرده و با او هیچ آشنایی ندارد. پدرم بسیار خود رای و خشن است و به کسی اجازه نمیدهد که در این مورد با او صحبت شود که حداقل با پسر صحبت کند شاید بتواند به او اعتماد کند. لطفا راهکاری دهید که من با این پدر چه کنم؟
ممنونم