یه سوال یه نفر کی باید بیاد پیش روانشناس من خیلی مشکلات ریز و درشت شخصیتی دارم تقریبا هممون داریم خیلی دوست دارم هفته ای یک بار برم با یک مشاور اصلا درددل کنم میشه اینجوری یا باید یه مشکل حادی داشت؟ تازشم از این رفتار اکثر مشاورا اصلا خوشم نمیاد که فکر میکنن عقل کلن و از بالا به پایین به مراجعه کنندهاشون نگاه یکنن