من چند سال پیش مشاوره گرفتم ولی خوب نبود. اخیرا با همسرم زندگی عاشقانه ای داشتیم ولی کم کم تیره و تار شد. بعد از تحقیق زیاد با دفاتر برتر “کانون مشاوران ایران” تماس گرفتم و منو راهنمایی کردن.
این شماره 021354282 دادن که یکی از مراکزشون بود. واقعا کمکم کرد.
لازم دونستم تجاربمو در مودر مشاوره تلفنی خوبی که گرفتم با شما در میون بذارم.
شما هم نظرتانو بگید تا دیگران آشنا بشن.