یه دختر دایی دارم که خیلی وقته بهش علاقه دارم، چند سال درگیر درس بودم تا اینکه امسال کنکور دادم و پزشکی قبول شدم ،فکر میکنم که دختر داییم بهترین انتخاب واسه ازدواج باشه از طرفی دیگه یک سال پیش پسر داییم هم از دختر داییم خواستگاری کرد و بهش جواب رد دادن ،الآن چون به پسر داییم جواب رد دادن من دیگه نباید ازش خواستگاری کنم؟خوانواده م همین دید رو دارن و میگن اگه خواستگاری کنی باعث نزاع میشه