مرکز مشاوره اوین:یکی از روستاهای قصران خارج محله اوین می باشد.

محدوده جغرافیایی این مرحله در حال حاضر از غرب به رودخانه درکه محدود می‌شود.

مرکز مشاوره اوین

شناخت مرکز مشاوره اوین

  • در زمان گذشته محله اوین از سمت جنوب به تپه سرباز محدود بوده است.
  • علت نامگذاری این تپه این می باشد.
  • که این تپه در دوره قاجار محلی برای آموزش  و روش های رزمی بوده است. 

معیشت اوینی ها 

تا سال ۱۳۴۶،زندگی کردن و معیشت مردم ساکن در محله اوین از راه کشاورزی و دامداری بوده است .

با مصرف کردن از آب رودخانه در اوین و همینطور درکه می گذراندند .

که در حال حاضر زمین های کشاورزی  به ده ها موسسه تبدیل شده است .

و البته نهاد بزرگ در سطح ملی و همینطور بین المللی در این محل ساخته شده است.

این محدوده در شمیران به عنوان پلاک ۶۸ در حدود اربعه مشخص شناخته شده است.

بر طبق این اصل  در زمان گذشته پلاک ۶۸ شامل:

  • باغ ها، خانه ها و همینطور مراتع از شمال به کوه توچال محدود می شده است.
  • که پس از تصرف شدن تدریجی عرض های کشاورزی .

و مرکز نوین از این محدوده تنها یک هفتم باقی مانده که در دنیای امروز به محله اوین معروف می باشد.

علت اسم گذاری این محله این می باشد .

که هنگامی که زمین چمن دانشگاه در حال گود برداری بوده است.

آثار و سفال هایی از آن کسب شده که قدمت آن مربوط به ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ سال پیش بوده است.

و در حال حاضر این آثار در موزه ملی در حال نگهداری می باشد.

این محله در زمان قدیم ایون نامیده می‌شده است.

مرکز مشاوره اوین1

قدمت اوین 

علت شکل گرفتن این محله به دلیل آب بسیار و هوای ایده آل این محل می باشد .

که طرز شکل گرفتن آن به دلیل وجود داشتن رودخانه خطی در قسمت حاشیه رودخانه می باشد.

  • در این محل به خاطر تصرف شدن زمین ها .
  • تاسیس کانونهای اشتغال شامل فرهنگی سیاسی .
  • احتیاج به تخصص‌های مختلف شغلی .

می توان به یک مرکز مشاوره خوب در نزدیک این محل اشاره کرد.

که باعث شده است مهاجرین مختلفی به این محل مهاجرت کنند.