سلام
دوستی دارم که حدود 4 سال است ازدواج کرده و من همسر ایشان را هنوز ندیدم ولی همسرشان از طریق گوشی موبایل دوستم به تلفن دوستهای زنش دسترسی پیدا کرده و برای آنها من جمله من مزاحمت از طریق تماس یا پیامک ایجاد می کند. حرفها و جوکهای رکیک ارسال می کند. به دوستم چیزی نگفتم . چی کار باید بکنم ؟

با تشکر