با سلام. آيا مستقل بودن زن در زندگي مشترك خوبه ؟مثلأ زن همه كارها رو خودش انجام بده و درآمد مستقل هم داشته باشه