با سلام
اندکی قبل با نامزد خود رابطه جنسی ب صورت دخول از معقد برقرار نموده و واژن وی را حدود بیست دقیقه مکیدم و نامزدم چندین بار ارضا شد و هیچ گونه دخولی از واژن نداشتیم و فقط اندکی مالش اتفاق افتاد ب صورتی ک نامزدم تموم وزن خود را بر روی واژنش انداخت و ساعتی بعد دردی در شکم. و واژن خود احساس نمود و این درد تا یک شبانه روز ادامه داشت و روز بعد مقدار خیلی کمی خون ابه از وی خارج شد ایا پرده نامزدم اسیب دیده است؟ممنون بابت راهنماییتون.