با آقایی آشنا شدم که دو سال از خودم کوچکتر است و از من درخواست ازدواج کرده.با اینکه من یک ازدواج ناموفق داشته ام و فرزند نه ساله ای دارم که با خودم زندگی میکند ایشان هیچ مخالفتی ندارد و وقتی در مورد اختلاف سنی با ایشان صحبت کردم گفت که برادرش هم با خانمی بزرگتر از خودش ازدواج کرده و در این زمینه مشکلی ندارد .سوالی که برای من مطرح شده ابراز احساسات بیش از حد این آقاست و اینکه سعی میکند خودش را لایق من بداند.آیا این علایم و اخلاق برای کسی که دکترا دارد و شغل مهم عادیست؟ خودم فکر میکنم یه مشکلی جایی وجود دارد.ممنون میشم کمک کنید.