سلام. وقتتون بخیر
دختر ۳۵ساله مذهبی هستم‌. و از ۱۸سالگی خواستگارای زیادی داشتم ولی مادرم هر کدام را به بهانه ای رد کردن. و گاهی هم همون موردهایی که رد کردن رو خودشون تماس گرفتن و خواستن که دوباره به خواستگاری بیان و بعد باز رد کردن! یکبار هم با یک آقا نامزد کردیم که باز مادر بهم زدن.
در حال حاضر یک آقای روحانی که استاد دانشگاه و معلم هستن و وضع مالی مناسبی هم دارن به خواستگاریم آمدن را به بهانه اینکه از زانو به پایین ضعف عضله دارن و ویلچر استفاده میکنن میخوان رد کنن. و باز درمورد یکی از خواستگارای قدیمیم که خودشون رد کردن سوال میکنن و میخوان که ایشون بیان جلو بجای این آقا.
لطفا یه راهی جلوی پام بذارین که با حفظ احترام خانواده ام این مسئله حل بشه
ممنون