سلام، ببخشید من یه مشکلی داشتم من وهمسرم تازه عقد کردیم من یه نگرانی دارم من وهمسرم تصمیم گرفتیم برا شب عروسی نزدیکی نزاریم چون خانمم استرسش زیادهسش بعدش یه بار ماخواستیم نزدیکی کنیم که نشد که من موقع ارضا شدن همراه منیم خون زیاد دفع کردم حس بدی دارم نگرانم به نظر شما من مشکل خاصی دارم؟
ببخشید من اینجوری پرسیدم نمیدونستم چجوری توضیح بدم
لطفا بهمون کمک کنید ماخیلی نگران این موضوعیم