سلام. من و همسرم 27 و 29 ساله، حدود 4 ماه هست که عقد کردیم. قبل از ان هم 6 ماه نامزد بودیم و قبل از نامزدی هم مدتی باهم دوست بودیم. نسبت فامیلی داریم و با موافقت خانواده ها ازدواج کردیم. شغل ایشان در شهر دیگری است و حدودا ماهی ده روز همدیگر رو می توانیم ببینیم. ما قصد مهاجرت از راه تحصیلی داریم تا 5-6 ماه آینده. خودمان احساس می کنیم اگر پیش هم باشیم از پیشرفت و آرامش بیشتری برخوردار خواهیم بود. لذا می خواهم بروم پیششان و با هم اماده رفتن شویم. می خواهم نظر شما را در این باره بدانم که من در خانه پدری بمانم و این چند ماه رو تحمل کنم بهتر است یا اینکه مقداری هزینه کنیم و با همسرم این چند ماه رو بگذرونم؟