سلام من یکماه و نیمه که حامله ام. ناخواسته بوده. سه ماه بیشتر از عقدمون نمیگذره. اصلا هم با شوهرم رابطه خوبی ندارم. همش بحث و دعوا داریم باهم. خودش کارو انداخته حالا میگه نمیخوام تو خودت اضافی هستی بچه ت چیه. هی میگم اگه واقعا نمیخوای منو بیا بریم توافقی جدابشیم. نمیاد میگه باهات سازگاری ندارم طلاقت هم نمیدم بچه رو هم به خودت نمیدم. با حرفاش عذابم میده. هرروز گریه س. دیگه موندم که باید چیکار کنم. چند بار تنهایی رفتم مشاوره گفتن اختلال پارانوئید داره باید بیاد مشاوره ولی وقتی مشاوره دونفره گرفتم نیومد. دیگم نزاشت که من برم مشاوره. دیگه واقعا کشش ندارم خستم کرده با حرفاش و کاراش. هیچ چیزی غیر از خودش براش مهم نیست. حتی تو سکس هم فقط به خودش فکر میکنه. بهش میگم اذیت میشم کمتر سکس کنیم برمیگرده به من میگه تو منو نمیخوای فکر جای کسی دیگه س. یک ساعت منو آورده خونه مامانم گفتم فلان ساعت بیا دنبالم. ده دقیقه دیر شده زنگش باهام دعوا راه انداخت که میری خونه مامانت از من یادت نمیاد. آخه مگه من چیکار کردم. کمک مامانم میکردم به ساعت نگاه نکردم زنگ زده بخاطر ده دقه دیر شدن بامن دعوا میکنه که من برات اهمیت ندارم چشمت به دو نفر میفته از من فراموش میکنی. خستم کرده دیگه بخدا نمیدونم چیکار کنم اونم الان با این بچه. میگم بیا بریم طلاق بگیریم تکلیف بچه رو هم دادگاه مشخص میکنه میگه نمیام بچه رو برو بندازش گناهش گردن من. آخه من باید چیکار کنم یه چشمم اشکه یکی خون. همش هم تو دلم میریزم که کسی نفهمه با چه آدمی دارم زندگی میکنم. لطفا ی راه حلی پیش پام بزارید خسته شدم دیگه من باید چیکار کنم آخه چیکار؟؟؟؟؟