سلام خسته نباشد من ۱ هفته است که خود ارزصایی شروع کردم من حالا قصد دارم ترکن کنم و درسته دو سه بار شکست خوردم ولی اعتماد بنفسشو دارم تا ترک کنم فقط میخ استم بدونم که الان که برای من عواقبش شامل نمیشه چون فقط یه هفته است و سه چهار بار انجام دادم ممنون از راهنمیتون