سلام و روزبخیر
پسری دارم هفده ساله متاسفانه در بعضی از مواقع دروغ می گوید و هفته پیش از کارت حساب من مبلغی پول برای کارهای اینترنتی از حساب من بدون اطلاع پول برداشته و وقتی از ش پرسیدم کتمان کرد و بالاخره با اصرار من مجبور به اعتراف شد خیلی از این بابت نگرانم باهاش برخورد کردم و کلی هم از بابت کاری که کرده بود اضهار ندامت کرد حتی به مشاور مدرسه اش زنگ زده که دنبال راه حل می گرده ولی اینها از نگرانی من چیزی کم نکرده من و پدرش هیچ چیزی را ازش دریغ نمی کنیم اگر این موضوع را به ما می گفت ما حتما خودمون براش انجام می دادیم ولیکن میگه روم نمی شد به بابا بگم بهم پول بده و این دلیل را برای ما می آره واقعا از بابت اینکه در بعضی مواقع حقایق را کتمان می کند و یا حتی دروغ می گوید نگرانم دیگه نمی دونم بایستی باهاش چه برخوردی کنم