همسرم با من صحبت نمي كند و در اتاقهاي جدا زندگي مي كنيم همه چيز را پنهان مي كند و به راحتي دروغ مي گويد. در محل كار با دختري دوست شده و در سايتهاي آنلاين دختريابي ثبت نام كرده ولي انكار مي كند. چندين سال است كه با فيلمهاي سكسي خودارضايي مي كند. ظاهر موجه دارد و من خودم هم باور نمي كنم كه اين كار ها را مي كند.