با سلام من وشوهرم از لحاظ خانوادگی عاطفی و جنسی واخلاقی با هم مشکل داریم و تصمیم به طلاق گرفتیم پس از مشاوره های دادگاه همسرم منصرف شد از طلاق بخاطر فرزند مشترک مان که ی پسر چهارساله س .من بعد این کشمکش ها دیگه تمایلی به زندگی ندارم باهاش و خیلی احساس تنهایی می کنم خیلی بهم داره سخت می گذره و دارم نیازهای خودم رو سرکوب می کنم چیکار کنم واقعا خسته شدم؟