سلام ،من یک دختر ۱۸ساله ام مشکل من اینه ک بسیار خوابالو شدم و این غیر عادیه هیچ فعالیتی نمیتونم انجام بدم نسبت ب چیزای مهم در اطرافم درس کنکور امتحانا خیلی بیخیالم و نسبت ب بعضی چیزا خیلی حساسام حافظم بشدت اومده پایین هیچی یادم نمیاد و خیلی بی حس شدم حس میکنم خوده واقعیم نیستم و این ازار دهنده است