سلام ببخشید من چندروزه راهنمایی خواستم ومنتظرجوابم ببینم زندگیمو کن فیکون کنم یا بروی خودم نیارم مشاور جوابی نداده سایتتون سرکاریه؟