سلام وقتتون بخیر.بنظرتون طرز برخورد با مردی که درون گرا هستش و احساساتش رو ب سختی بروز میده و از طرفی تا در دلش ترس از دست دادن طرف مقابل رو نداشته باشه تکونی به خودش نمیده جهت بروز احساسات چگونه باید برخورد کرد تا بیشتر سمتت بیاد و تو خیلی دچار کمبود محبت نشوی