سلام
من‌دختری هستم ۳۰ ساله که با پسری ۲۷ساله دوستم
۸سال زیر نظر خانواده ها با هم‌دوستیم
خونواده هامون‌هیچ‌مشکلی ندارن
و‌قصدمون‌از اول ازدواج بوده ،ولی خب وایسادیم تا درسامون تموم شه،ایشون‌ارشد دارن و‌من دانشجوی‌دکتری هستم،خیلی عاشق همیم و هیچ‌کشکلی ایشون واس سن‌من ندارن،و‌خوانواده هامونن هردو‌قشر کارمند و تحصیکرده ای هستند،فقط من چون خیلی مطالب درباره سن مرد و‌زن میخونم بسیار حساس شدم،آذرماه قراره عقد کنیم ولی خیلی ترسیدم،میترسم اشتباه کنم چنسال دیگ سنمو‌به‌رخم‌نکشه،تحمل طلاق ندارم،نمیدونم انقد ک‌توی‌ اینترنت برای سن بدی گفتن دیدگام بد شده،توروخدا ب عنوان ی مشاوز‌بگید،ازدواجای اینجوری طلاق میشن ؟ایشون ک اصن ب مشاوره اعتقادی ندارن،وای من میترسم،میترسم چنسال دیگ‌پیر شدیم تو‌پیری بم‌ خیانت نکنه بخاطر سن یا به روم‌نیاره،راستش میترسم 😔،خیلی هم پسر خوبیه هم‌خودش هم‌خونوادش،ولی تبلیغات سنی ازدواج تو‌اینترنت منو خیلی ترسونده،بنی چنوخ‌ رفتم تو‌ فکر،میگم‌نکنه بدبخت شم طلاق بگیرم،توروخدا درست راهنماییم کنید