من 26سالمه
به مدت دو ساله که با آقایی که در یک پروژه علمی همکار بودیم آشنا هستم.من و ایشون هر دو بیکار هستیم.
در حد یک دوستی عادی
صحبت کردن های روزمره
اون شخص از اول ازتباط تاکید داشتن که هیچ عشقی بین ما صورت نگیره چون اصلا نه اهل عشق و عاشقیه نه اهل ازدواج
و چون روابط ما در حدی نبود که مشکل دار بشه با هم همیشه صحبت داشتیم.

ضمن اینکه ایشون 32سالشونه
روزها در کنار هم بودیم.الان من در شرف ازدواجم و اون شخص هم کلا در جریان نگذاشتم.
باید چطور بهش بگم این ارتباطه رو تموم کنیم؟
با چه لحنی صحبت کنم که احترامش حفظ بشه؟
گاهی میگم کلا بی هیچ حرف باهاش قطع ارتباط کنم
گاهیم میگم با لحن درست بگم
ولی واسه ام سنگینی میکنه که بهش بگم و از جهتیم نمیخوام لحن من اون رو خورد کنه
و ایشونم هیج صحبت از ازدواج نکرده و نمیکنه نمیشه که من بهش درخواست تفکر در مورد ازدواجمون بهش بدم.
الان من چه رفتاری داشته باشم؟