سلام خسته نباشید من الان سه ساله که با پسری ارتباط دارم و ایشون از نظر مالی ضغبف هستن و خانوادم بخاطر وضع مالی او خاستار قطع ارتباط من و او هستند چون برای آنها وضعیت مالی مهم است و از طرف دوستانم هم تحت فشار هستم نمیدونم ایا ماندن با این پسر اینده من رو تضمین میکند یا نه و برای جدا شدن تز او بخاطر این مسئله عذاب وجدان دارم او از نظر اخلاقی دوستام به من میگوند او پسر متوسطی است و ارزش تو را ندارد