سلام خسته نباشید من الان سه ساله که با پسری ارتباط دارم و ایشون از نظر مالی ضغبف هستن و خانوادم بخاطر وضع مالی او خاستار قطع ارتباط من و او هستند چون برای آنها وضعیت مالی مهم است و از طرف دوستانم هم تحت فشار هستم نمیدونم ایا ماندن با این پسر اینده من رو تضمین میکند یا نه و برای جدا شدن تز او بخاطر این مسئله عذاب وجدان دارم او از نظر اخلاقی دوستام به من میگوند او پسر متوسطی است و ارزش تو را نداردمن ۲۱ سال دارم و ایشان ۲۶ سال ایشان بعد از ۴ سال میتواند زندگی متوسط مهیا کنند در حالی که خانواده من خاستار امکانات بیشتری از او هستند من نمیدانم ایا میتوانم با شرایط او بسازم یا نه از طرفی ۴ سال عمر کمی نیست و من واقعا سر در گم شدم چون فکر میکنم اگر اورا بخاطر شرایط اقتصادی اش رها کنم و به او این ضربه احساسی را وارد کنم بعد ها روی زندگی من تاثیر منفی خواهد گذاشت در حال حاضر خواستگار هایی دارم که از نظر شرایط اقتصادی خوب هستند و خانواده ام میگویند موارد مناسبی هستند ایشان تحصیل کرده اند و سربازی رفته اند اما تا مشغول به کار مناسب با توجه به رشته تحصیلی خود شوند و درامد مناسب داشته باشند ۴ سال باید صبر کنم اخلاق مناسبی دارند و خانواده های ما از نظر فرهنگی به هم نزدیک هستند