دختری ۱۸ساله ام که با پسری ۱۷ ساله تو رابطه هستم و فامیل هم هستیم برای ادامه دار بودن رابطه و بهتر شدنش کمک میخوایم و من به دلیل شکست در رابطه های قبلیم بهش اعتماد نمیکنم و این موضوع ایشون را ازار میده به تموم کردن رابطه فکر نمیکنیم میخوایم یکی کمک کنه که رابطمون بهتر بشه و بهم اعتماد کنیم و همدیگرو ترک نکنیم